Kako da razlikujem nominativ i akuzativ u nemačkom jeziku?
August 14, 2017
Kako da naučim osnovna pitanja? – die Visitenkarte
October 10, 2017

Imperativ u u nemačkom jeziku – kako da koristim zapovedni način?

LAKO, samo nastavite da čitate kako. Iako zapovedni način ili imperativ spada u teže stvari iz nemačke gramatike, može se primeniti lakši način u svakodnevnom govoru.

Dizajneri gramatike su maksimalno iskomplikovali objašnjenjima kao što su ova i ona se svuda vrte i na netu i u gramatikama. Nije loše to da prođete, korisno je i to da znate, ali problem koji se javlja kod većine polaznika na A1  je UPOTREBA u govoru.


U kom smislu: Potrebna mi je prava gimnastika za mozak da ako hoću da kažem spavaj, onda treba da se setim da je du schläfst, pa da skinem du, pa umlaut (tačkice) pa –st i sve to da bih došla do oblika Schlaf!  Ili fahren, pa du fährst pa skidaj gore navedeno da bih došla do oblika Fahr!
Užas! Dizajneri gramatike dalje kažu da su sein i haben izuzeci pa je imperativ Sei! (nema veze sa du bist) i Hab! (nije od du hast).

Ovo i meni postaje previše komplikovano tako da dizajnere koji jesu potpuno u pravu pozdravljam i okrećem se iskustvu, tj. zanima me user experience.

 

 

Pogledajte donju tabelu i probajte da uočite lakši način skidanjem nastavka -en:

Das Verb  Per du

 Infinitiv  –  en

Per ihr

wie Präsens ohne ihr

Per Sie 3. Person Plural

Verb + Sie

kommen Komm! Kommt! Kommen Sie!
lernen Lern! Lernt! Lernen Sie!
schreiben Schreib! Schreibt! Schreiben Sie!
fahren Fahr! Fahrt! Fahren Sie langsam!
schlafen Schlaf! Schlaft! Schlafen Sie gut!
haben Hab! Habt! Haben Sie keine Angst!
sein Sei! Seid! Seien Sie bitte nett, …!
arbeiten Arbeite! Arbeitet! Arbeiten Sie nicht so viel!
an / rufen Ruf mich an! Ruft mich an! Rufen Sie jetzt an!
Verben mit  e>i E > I 
helfen Hilf ! Helft! Helfen Sie mir bitte!
geben Gib ! Gebt! Geben Sie mir bitte ein Bier!
essen Iss ! Esst! Essen Sie dreimal am Tag!
nehmen Nimm! Nehmt! Nehmen Sie bitte Platz!
sprechen Sprich ! Sprecht! Sprechen Sie bitte langsam!
lesen Lies ! Lest! Lesen Sie bitte den Text!
sehen Sieh! Seht! Sehen Sie hier!

Kratko jasno efikasno!

Zapovedni način počinje glagolom.

1. Kad smo na ti (du):  Iskustvo kaže da je vrlo malo glagola sa promenom e u i i njih mogu da naučim napamet u jednom danu (ma i u jednom dahu ako treba) a da za hiljade drugih glagola koristim mnogo jednostavniji način tako što skinem  nastavak  -en sa infinitiva. Setite se samo schlafen, sein i haben. Pa ovo je mnooooogo lakše kad treba da progovorim. Nastavak -e koji ćete negde videti i čuti, npr. Komme! ili Lerne! je čisto u estetske svrhe u nema nikakvu  funkciju, može i bez toga.

2. Vi u množini (ihr): glagol ima isti oblik kao u prezentu samo odbacujem ihr. Lično mislim da ćete najmanje koristiti ovaj oblik.

3. Vi kada persiram (Sie): Isto kao 3. lice množine prezenta, samo što počinjem glagolom. Obična inverzija.

 

A čemu imperativ još služi?

Ne morate samo da zapovedate jer mu ime tako kaže (zapovedni način). Koristi se i za molbe, savete i zabrane. I ton kojim se izgovara dosta utiče na to da li je isti sadržaj molba ili naredba.

Machen Sie die Zigarette aus!

 

A sad vi 🙂

Goethe-Institut je uradio vizuelno odličnu interaktivnu gramatiku za zapovedni način, šteta da je ne pogledate.

Ako hoćete odmah da vežbate naučeno, bitte: 42 glagola na Quizletu.

 

Save

1 Comment

  1. diana says:

    Molim vas psalite nesto o vezi E-mail.ako moze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.