Zavisne rečenice na nemačkom: Veznici koji uvode zavisne rečenice sa prevodom na srpski
August 25, 2018
Negacija u nemačkom jeziku – nicht ili kein?
November 9, 2018

Nepravilni glagoli za A1.1. na jednom mestu

Nepravilni glagoli za A1.1.:

  1. a prelazi u ä (fahren, schlafen)
  2. e prelazi u dugo ie (sehen, lesen)
  3. e prelazi u i (essen, sprechen, helfen, geben, nehmen, treffen)

Bitno: Ova promena se dešava samo u drugom i trećem licu jednine, u množini su svi glagoli pravilni.

A kako to konkretno izgleda?

    1. a se pretvara u ä (fahren, schlafen)
schlafen –  spavati fahren – voziti
schlafe fahre
schläfst fährst
schläft fährt
schlafen fahren
schlaft fahrt
schlafen fahren

2.  e pretvori u dugo ie (sehen, lesen)

lesen – čitati sehen – videti
lese sehe
liest siehst
liest sieht
lesen sehen
lest seht
lesen sehen

3.  e pretvara u i (essen, sprechen, helfen, geben, nehmen, treffen)

helfen – pomoći geben – dati
helfe gebe
hilfst gibst
hilft gibt
helfen geben
helft gebt
helfen geben
sprechen – govoriti treffen – sresti
spreche treffe
sprichst triffst
spricht trifft
sprechen treffen
sprecht trefft
sprechen treffen
nehmen – uzeti essen – jesti
nehme esse
nimmst isst
nimmt isst
nehmen essen
nehmt esst
nehmen essen

Šta je još bitno da znate ?


Kurseve od A1 do B1 držim u malom prstu, a držim i online preko Skypa ili Vibera pa me za zakazivanje časova kontaktirajte preko kontakt forme.

Sve časove držim samo jedan na jedan, dakle nema grupa, sva pažnja je na jednom polazniku.
Tako radim od 2017 kada sam počela sa časovima i online, tako mi se sviđa i mislim da se najviše nauči.
Samo sa decom radim i u parovima.

Cena časa je 10 evra, dvočas je 20.

Ne morate da plaćate unapred i uvek možete da prekinete sa časovima.
Meni je bitno da su obe strane zadovoljne, i Vi sa mnom i ja sa Vama.

Realno možete samo da dobijete – kvalitetno znanje,
nemate šta da izgubite – osim šansu da progovorite nemački.

Dakle prijava o v d e 🙂

1 Comment

  1. […] sredjujete stan. Sve te glagole ćemo preći kao i njihove nepravilnosti a o tome imate sve lepo sažeto na ovom linku (kratko, jasno, efikasno). Na tim časovima ćete pričati kako izgleda Vaš dan prepodne i […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.