Zavisne rečenice na nemačkom: Veznici koji uvode zavisne rečenice sa prevodom na srpski
August 25, 2018
Negacija u nemačkom jeziku – nicht ili kein?
November 9, 2018

Nepravilni glagoli za A1.1. na jednom mestu

Nepravilni glagoli za A1.1.:

  1. a prelazi u ä (fahren, schlafen)
  2. e prelazi u dugo ie (sehen, lesen)
  3. e prelazi u i (essen, sprechen, helfen, geben, nehmen, treffen)

Bitno: Ova promena se dešava samo u drugom i trećem licu jednine, u množini su svi glagoli pravilni.

A kako to konkretno izgleda?

    1. a se pretvara u ä (fahren, schlafen)
schlafen –  spavati fahren – voziti
schlafe fahre
schläfst fährst
schläft fährt
schlafen fahren
schlaft fahrt
schlafen fahren

2.  e pretvori u dugo ie (sehen, lesen)

lesen – čitati sehen – videti
lese sehe
liest siehst
liest sieht
lesen sehen
lest seht
lesen sehen

3.  e pretvara u i (essen, sprechen, helfen, geben, nehmen, treffen)

helfen – pomoći geben – dati
helfe gebe
hilfst gibst
hilft gibt
helfen geben
helft gebt
helfen geben
sprechen – govoriti treffen – sresti
spreche treffe
sprichst triffst
spricht trifft
sprechen treffen
sprecht trefft
sprechen treffen
nehmen – uzeti essen – jesti
nehme esse
nimmst isst
nimmt isst
nehmen essen
nehmt esst
nehmen essen

1 Comment

  1. […] sredjujete stan. Sve te glagole ćemo preći kao i njihove nepravilnosti a o tome imate sve lepo sažeto na ovom linku (kratko, jasno, efikasno). Na tim časovima ćete pričati kako izgleda Vaš dan prepodne i […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.