Padeži u nemačkom jeziku – kako ih najlakše odrediti
January 20, 2019
Modalni glagoli i zašto su sjani za upotrebu
February 4, 2019

Glagoli sa predlozima i postavljanje pitanja

Znam da mnoge nervira valentnost glagola i da bi najviše voleli da ne moraju da uče da warten ide sa auf a denken sa an. Ali tako je kako je, takvi glagoli postoje u svim jezicima pa i u nemačkom.

Kada se postavljaju pitanja još se pravi i razlika da li se upitni oblik odnosi na stvari ili na lica.

Da li to baš mora?

Kao što naslov pokazuje ni kod nas nije svejedno da li je s kim ili s čim i da ima nekakve razlike. Pogotovo kada se postavljaju pitanja.

Kako uopšte izgledaju ta pitanja ?

1. Za stvari: Wo(r)+predlog. Ovde wo- nema veze sa značenjem gde, već nam samo pomaže da postavimo pitanje. Značenje vadimo iz predloga a ne iz upitne reči wo-, npr. : na šta misliš,sa čim radiš, za šta se interesuješ, o čemu govoriš itd.

2. Za lica: predlog + wem ili wen u zavisnosti od toga koji padež zahteva predlog, npr. biće dativ mit wem (sa kim) ali akuzativ für wen (za koga).
Ko još ne zna koji padež ide s kojim predlogom može to da nauči ovde.

Ukatko:

upitni oblik za stvari upitni oblik za lica
Womit – sa čim Mit wem (dativ) – sa kim
Wovon – o čemu Von wem (dativ) – o kome
Wofür – za šta Für wen – za koga
Worum – o čemu Um wen – o kome
Woran – na šta An wen – na koga
Worauf – na šta Auf wen – na koga
Worüber – o čemu Über wen – o kome

Ova značenja su približna, u zavisnosti od značenja glagola ćete prevoditi celinu.
Jezik je živa stvar i nije hemijska formula gde je sve 1 na 1, tako da vas molim da ova značenja ne shvatite bukvalno za sve situacije. Uvek se držite konteksta.

Konkretni primeri:

upitni oblik za stvari upitni oblik za lica
Worauf wartest du? Auf wen wartest du?
Woran denkst du? An wen denkst du?
Womit arbeitest du? Mit wem triffst du dich?
Wofür interessierst du dich? Für wen interessierst du dich?
Worum kümmerst du dich? Um wen kümmerst du dich?
Worüber sprichst du? Über wen sprichst du?
Wovon spricht er? Von wem spricht er?

2 Comments

  1. Dragiša says:

    Super

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.