November 4, 2017

A2.1. i A2.2. za samostalno vežbanje nemačkog na internetu

Ovde možete naći online vežbanja koja prate kurs A2.1. Najviše linkova se nadovezuje na udžbenik Schritte international 3, mada možete vežbati online po kojem god udžbeniku […]
September 21, 2017

B1.1 i B1.2 za samostalno vežbanje nemačkog na internetu

Ovde možete naći online vežbanja koja prate ceo nivo B1 ali i materijal koji se odnosi na medicinsku struku i poslovni nemački. Nakon završenog A2 kursa moguće […]
July 31, 2017

A1.1 za samostalno vežbanje nemačkog na internetu

A1 nivo se sastoji od kurseva A1.1. i  A1.2. Ovde možete naći online vežbanja koja prate kurs A1.1. Najviše linkova se nadovezuje na udžbenik Schritte international […]
July 30, 2017

A1.2 za samostalno vežbanje nemačkog na internetu

Ovde možete naći online vežbanja koja prate kurs A1.2. Najviše linkova se nadovezuje na udžbenik Schritte international 2, mada možete vežbati nemački online po kojem god […]