November 24, 2018

Kako da formulišem žalbu: Beschwerde (B2)

Na jednom delu ispita B2 (telc) može vam se desiti da treba da sastavite žalbu. U nastavku su vam izlistane moguće fraze koje možete da iskoristite. […]
November 9, 2018

Negacija u nemačkom jeziku – nicht ili kein?

Koje negacije postoje u nemačkom jeziku? Osim opšte poznatog nein, primetili ste tokom kursa da nekad negiramo sa kein a nekad sa nicht. Kada se koristi negacija […]
October 8, 2018

Nepravilni glagoli za A1.1. na jednom mestu

Nepravilni glagoli za A1.1.: a prelazi u ä (fahren, schlafen) e prelazi u dugo ie (sehen, lesen) e prelazi u i (essen, sprechen, helfen, geben, nehmen, […]
August 25, 2018

Zavisne rečenice na nemačkom: Veznici koji uvode zavisne rečenice sa prevodom na srpski

Konačno!!! Sve na jednom mestu! Da možete poslali biste mi Milku, i to onu veliku, momentalno! Već sam vam pisala o tome kako se spajaju glavne i […]
August 25, 2018

Poređenje prideva na nemačkom – komparativ i superlativ

Kad bolje razmislim ti hoćeš da ideš u Nemačku baš zbog komparativa!  Zato što veruješ da je tamo bolje, da se više zarađuje, da je zemlja uređenija […]
August 13, 2018

Konjuktiv u nemačkom jeziku: wäre hätte würde

Smuti Konjuktiv da ga najlakše popijete a da vam se ne smuči od previše sastojaka.Sastojci wäre/ hätte/ würde/ könnte pokrivaju sve vaše dnevne potrebe za konjuktivom. […]